Silver Leaf – Adiuwant do przedsiewnego zaprawiania nasion i zabiegów środkami ochrony roślin

Silver leaf to bardzo wydajny adiuwant o szerokim spektrum działania na bazie srebra do przedsiewnego zaprawiania nasion i zabiegów środkami ochrony roślin w trakcie całego okresu wegetacji. Wodny koloidalny roztwór srebra metalicznego z unikalnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Nadaje się do stosowania z większością fungicydów, herbicydów i insektycydów, z nawozami mikro- i makroelementowymi oraz z karbamidem ( mocznikiem). Reprezentuje unikatowy skład, który poprawia właściwości cieczy roboczej i wzmacnia działanie stosowanych środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych.

Skład i forma preparatu:

500 mg/l srebro koloidalne + 20 ml 30% laurylosiarczanu sodu.
Wodny koloidalny roztwór srebra metalicznego.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
  1. Ustalić ilość cieczy użytkowej.
  2. Dodać wodę w ilości co najmniej ¾ objętości roboczej.
  3. Wlać stabilizator i wymieszać, jeśli jest to konieczne.
  4. Następnie wlać adiuwant Silver Leaf i wymieszać.

Preparat jest niewrażliwy na twardość wody i pH. Jednak w przypadku wzrostu stężenia jonów siarczanowych powyżej 30–50 ml/l jego efektywność spada. Aby tego uniknąć, należy stosować przygotowany stabilizator.