Grinlist Zn

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin cynkiem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad.

Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy,insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Zawartość:

Cynk (Zn) – 100 g/l
Siarka (SO3) – 120 g/l