Aqua Fol Anchor

Aqua Fol Anchor jest adjuwantem doglebowym przeznaczonym do łącznego stosowania z produktami agrochemicznymi, którego zadaniem jest zatrzymanie ich we wierzchnich warstwach gleby i zapobieżenie ich ewentualnej degradacji.

Działanie:
 • Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierności pokrycia gleby
  oraz od trwałości agrochemikaliów zalegających na jej powierzchni;
 • Często zdarza się, że deszcz wypłukuje je w głąb gleby jeszcze zanim zaczną one efektywnie działać. Wypłukiwanie to może wywoływać
  również fitotoksyczność jak to się dzieje w przypadku chlomazonu
  stosowanego w rzepaku;
Zabieg z AquaFol Anchor powoduje:
 • Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni;
 • Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych nalekko zbryloną glebę;
 • Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez deszcz
  w głębsze warstwy;
Dawkowanie:

0,2-0,3 l na hektar

Wyższą dawkę stosować na glebach lekkich, łatwo przepuszczalnych, gdzie ryzyko wymywania jest większe.