Grinlist Mn

To unikalny nawóz mikroelementowy z zawartością manganu 150 gr/l.

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin manganem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad.

Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + bor + ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Zawartość:

Mangan (Mn) – 150 g/l
Siarka (SO3) – 220 g/l