Grinlist Max

Uniwersalny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do dokarmiania dolistnego wszystkich gatunków roślin. Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin z nalistnym opryskiem pestycydami.

W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie, dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + bor + ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + „Grinlist max” i pozostałe nawozy mikroelementowe.

Zawartość:

Magnez (MgO) – 20,0 g/l
Siarka (SO3) – 150,0 g/l
Bor (B) – 3,0 g/l
Kobalt (Co) – 0,1 g/l
Miedź (Cu) – 15,0 g/l
Żelazo (Fe) – 30,0 g/l
Mangan (Mn) – 22,0 g/l
Molibden (Mo) – 0,2 g/l
Cynk (Zn) – 18,0 g/l