Wapno granulowane wapniowo magnezowe

Wapno granulowane wapniowo magnezowe

Wapno granulowane wapniowo magnezowe jest to granulowana kreda nawozowa, produkowana z kredy pochodzenia naturalnego – kopaliny, o dużej skuteczności odkwaszania i wysokiej zawartości węglanu wapnia.

Forma granulowana powstaje w wyniku połączenia pojedynczych mikro-cząsteczek kredy w granulki.

Wapno od Omya
omya
Zalety produktu:
 • Wysoka reaktywność i aktywność chemiczna;
 • Wysoka zawartość CaCO3;
 • Posiada szybkie działanie odkwaszające, ponieważ 90 % frakcji nawozu jest mniejsza niż 0,075 mm;
Korzyści chemiczne ze stosowania nawozu:
 • Według badań, przyjmuje się, że kreda nawozowa zmienia pH w czasie do 3 miesięcy;
 • Efekt użycia nawozu widoczny w pierwszym roku po zastosowaniu w postaci wzrostu plonu;
 • Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych NPK;
 • Nawóz korzystnie wpływa na wzrost ilości pożytecznych mikroorganizmów glebowych, a tym samym poprawia żyzność gleby;
Korzyści fizyczne ze stosowania nawozu:
 • Rozsiewanie kredy granulowanej nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, można korzystać z każdego rodzaju rozsiewacza do nawozów lub ręcznie;
 • Niska zawartość wilgoci sprzyja równomiernemu osypywaniu się granulek do leja oraz zapobiega zaklejaniu się otworu spustowego w rozsiewaczu;
 • Wielkość granulek zapewnia równomierność wysiewu na całej szerokości aplikacji;
 • Możliwość stosowania w ciągu całego roku;
 • Forma granulowana zmniejsza wpływ wiatru na rozsiew i pylenie;
 • Produkt granulowany polecany jest do aplikacji wspomaganej komputerowo, stosowanej w rolnictwie precyzyjnym;
Zastosowanie:

Kreda granulowana, doskonale nadaje się do nawożenia upraw polowych, sadowniczych, warzywnych oraz użytków zielonych. Może być stosowana również w uprawach szklarniowych warzyw i kwiatów, a także na trawnikach. Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, zarówno przedsiewnie, pogłównie jak i interwencyjnie.

Nawóz, sprawdza się idealnie w uprawie roślin wieloletnich a zwłaszcza sadowniczych i na trwałych użytkach zielonych, gdzie nie ma możliwości wymieszania nawozu z glebą, a użycie ograniczone jest do stosowania jedynie na powierzchni gleby, ponieważ granulki nawozu wnikną wraz z wodą z opadów i kondensacji w głąb profilu glebowego.

Zalecane dawkowanie wapna:

Odczyn gleby pH do 4 – 700 kg/1ha
Odczyn gleby pH 4-5 – 600 kg/1ha
Odczyn gleby pH 5-6 – 500 kg/1ha
Odczyn gleby pH powyżej 6 – 300 kg/1ha

Specyfikacja wapna:

CaCO3 – 80%
MgCO3 – 5%
H2O – max. 10%
SiO2 – 3%
Reaktywność – min. 80%

Wartości fizyczne:

Gęstość zasypowa – 1,35 kg/l
Wartość pH – 8,5 – 9,5

Granulacja:

od 1,0 mm do 5,0 mm – 90%
pozostałe – 10%