Azofix Plus — mikrobiologiczny biostymulator, służący do wydajnego wiązania azotu atmosferycznego w celu zaspokajania potrzeb żywieniowych roślin.

Azot jest najważniejszym składnikiem pokarmowym w żywieniu roślin, który decyduje o plonie i jego jakości. Pierwiastek ten jest ważny dla wielu procesów zachodzących w komórkach roślinnych. Azot jest ważnym elementem chlorofilu, który odpowiada za jeden z najważniejszych procesów na ziemi — fotosyntezę. Azot jest również głównym składnikiem aminokwasów, RNA i DNA. Rośliny mogą absorbować jony azotanowe i amonowe, natomiast azot cząsteczkowy (atmosferyczny) nie jest dostępny dla rośliny.

Dlaczego warto używać Azofix Plus?
 1. Redukcja mineralnych nawozów azotowych nawet o 50 kg czystego N na hektar;
 2. Synteza hormonów wzrostu roślin i witamin z grupy B;
 3. Zmniejszenie zawartości azotanów;
 4. Lepsza jakość plonów;
 5. Promocja biologicznej aktywności gleb;
 6. Poprawa struktury i sorpcji gleby, warunków wodnych i powietrznych w glebie;
 7. Możliwość stosowania w gospodarstwach ekologicznych
Do jakich roślin?

Azofix Plus będzie dobrym rozwiązaniem szczególnie w przypadku zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych, warzyw, drzew owocowych, krzewów owocowych i jagód.

Skład:

Paenibacillus polymyxa MVY-024 (1,2×1012 CFU/l);

Witaminy z grupy B: B1, B3, B6 oraz mikroelementy: Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn (max 0,02%); K – 7140 mg/l; Na – 1880mg/l; Ca – 1500 mg/l; S – 1170 mg/l; P – 278 mg/I; Mg-275 mg/I.

Opakowanie: 20 I; 10 I; 5 l; 1 l

 • Aktywnosc biologiczna: biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego; wolno żyjący mikroorganizm;
 • Stan fizyczny: płynny produkt biologiczny;
 • Żywotność, okres trwałości: 12 miesięcy. Producent nie zaleca przechowywania produktu powyżej 30°C.
 • Warunki pracy: temperatura gleby 5-39 °C; 4 do 9.5 pH;
 • Parametry chemiczne: sucha masa 7,7%; pH 6,5; materia organiczna 70,9%;
 • Parametry fizyczne: kolor od ciemnobrązowego do czarnego; gęstosc 1,03 g/cm3